Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
kolorowe logo biblioteki wraz z pełną nazwą instytucji

ADRES SIEDZIBY:

ul. Kraszewskiego 3, 05-806 Komorów


TELEFON:  22 350 96 35, 22 758 01 84

          FAX:  22 350 91 19


NIP: 534-157-31-07
REGON: 000939102

Nr konta: 69 1240 6380 1111 0000 5112 5220

nr skrzynki PEPPOL na Platformie Elektronicznego Fakturowania  (PEF): 5341573107

 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA: /BibliotekaKomrow/SkrytkaESP


www.biblioteka-komorow.pl

 

E-MAIL: info@biblioteka-komorow.pl

Kadra zarządzająca

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 9:00-15:00

Dyrektor biblioteki: Katarzyna Walichnowska: dyrektor@biblioteka-komorow.pl

Główna księgowa: Agnieszka Pytlak: ksiegowosc@biblioteka-komorow.pl

Specjalista ds. kadr, płac i administracji: Paulina Jakubiak: kadry@biblioteka-komorow.pl


Zgodnie z Zarządzeniem GBP/3/2014 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie z dnia 10.02.2014 roku w sprawie procedur postępowania ze skargami i wnioskami wpływającymi do Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie informujemy, że dyrektor przyjmuje interesantów po wcześniejszym zapisie w poniedziałki w godzinach: 10:00-12:00 oraz 15:00-17:00

Administracja

 

Specjalista ds. promocji i informacji: Aleksandra Rasz: a.rasz@biblioteka-komorow.pl

 

Inspektor Ochrony Danych: Piotr Glen: iod@biblioteka-komorow.pl

 

Pracownicy merytoryczni

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek: 09:00-16:00

środa: 12:00-19:00

czwartek: 12:00-19:00

piątek: 12:00-18:00

sobota*: 09:00-14:00 

 

Starszy bibliotekarz: Jadwiga Janaszewska: j.janaszewska@biblioteka-komorow.pl

Starszy bibliotekarz:  Justyna Zegiel-Zawalich: j.zegiel@biblioteka-komorow.pl

Bibliotekarz: Paulina Ziółkowska: p.ziolkowska@biblioteka-komorow.pl

Starszy bibliotekarz:  Teresa Kubecka: t.kubecka@biblioteka-komorow.pl

 

* biblioteka jest otwarta w soboty zgodnie z harmonogramem >>> soboty 2023 <<<

Data publikacji: 28.02.2022 10:52
Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2023 10:56
Wyświetleń: 1665
Autor: Katarzyna Walichnowska
Opublikował: Katarzyna Walichnowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Walichnowska