Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

Status prawny

Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia.

Jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 1. Obowiązek prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury nakłada Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 lutego 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
  2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  4. Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy.
Data publikacji: 16.07.2014 08:37
Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2018 21:00
Wyświetleń: 231
Autor: Katarzyna Walichnowska
Opublikował: Katarzyna Walichnowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Walichnowska