Gminna Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie

Przedmiot działalności

Podstawowym celem działalności Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa gminy oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
Usługi biblioteczne są ogólnie dostępne i bezpłatne.

 

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

 1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu,
 2. planowanie zakupu książek i prenumeratę czasopism dla Biblioteki
 3. ocena zbiorów i ich przydatności w środowisku,
 4. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
 5. prowadzenie działalności informacyjno–bibliograficznej, 
 6. popularyzacja książki, czytelnictwa oraz czasopisma,
 7. rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa we współpracy z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowo–wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, stowarzyszeniami itp.,
 8. badanie potrzeb czytelniczych, wytyczanie kierunku rozwoju czytelnictwa, opracowanie założeń programowych rozwoju Biblioteki
 9. udzielanie pomocy fachowej bibliotekom szkolnym, zakładowym, przyszpitalnym,
 10. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 11. prowadzenie „Pokoju pisarki Marii Dąbrowskiej”, dbanie o kondycję i konserwacja pamiątek pozostawionych przez Marię Dąbrowską oraz pozyskiwanie eksponatów (głównie zdjęć, nagrań oraz przedmiotów mających związek z Gminą Michałowice, Komorowem oraz bezpośrednio z domem przy ul. Kraszewskiego 3).
 12. popularyzacja nowoczesnych technologii społeczeństwa informacyjnego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu niektórych grup społecznych
Data publikacji: 16.07.2014 09:41
Data ostatniej modyfikacji: 12.09.2014 08:58
Wyświetleń: 148
Autor: Katarzyna Walichnowska
Opublikował: Katarzyna Walichnowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Walichnowska